Engaging with the world
Eriksens nettsted

  • facebook
  • wordpress
  • yu
  • Academia
  • UKflag

eksotiskVeien til et mer eksotisk Norge:

En bok om nordmenn og andre merkelige folkeslag

 

Thomas Hylland Eriksen

 

Oslo: Ad Notam 1991.

 


 

Denne boken er nå utsolgt fra forlaget, og følgelig kan jeg uten skrupler legge den ut på nettet i sin helhet. Selv om det gudhjælpemeg er snart åtte år siden den var ferdigskrevet, synes jeg i all beskjedenhet ikke at den er blitt uaktuell, selv om den innimellom kan være irriterende overpedagogisk i formen. God lesning! (THE, Oslo, 1998)

 

 

Innhold

Forord


1. Innledning: Vårt flerkulturelle fedreland
2. En krympende verden
3. "Rasister" versus "fanatiske muslimer"
4. Finnes kulturer?
5. Dype og grunne kulturkonflikter
6. Må jeg like islam?
7. Desentraliser moralen!

Litteratur

 


Tilegnet Leons minne

 
Forord


Denne boken handler om spørsmål som har opptatt meg i flere år. Det dreier seg om hvilke muligheter vi har til å gjøre Norge til et fungerende flerkulturelt samfunn, om gyldigheten av våre moralregler i en verden hvor det finnes mange forskjellige moralske sannheter -- og, mer presist: i hvilken grad det er mulig å takle kulturkonflikter uten at noen av partene blir skadelidende.

Mine refleksjoner omkring disse spørsmålene er blitt formet gjennom samtaler med venner og kolleger. Noen skal nevnes uttrykkelig. Harald Eidheim lærte meg å tenke fornuftig om etnisitet. Tord Larsens krysskulturelle analyser av moral har blant annet stimulert mitt hemmelige ønske om å erklære meg som kulturimperialist. Med Syphilia Morgenstierne, Iver B. Neumann, Jon Erland Madsen og Leonard Borgzinner har jeg i flere år ført spennende samtaler om kulturkontakt og demokratiske dilemmaer. Nærkontakt med den norske statens praksis i forhold til innvandrere har jeg først og fremst gjennom Kjersti Larsen, Ada Engebrigtsen og Inger-Lise Lien, og Kim Johnson brukte måneder av sitt liv på å overbevise meg om at etniske kulturforskjeller ikke er den eneste grunnen til at Trinidad er så merkelig. Ingen av nevnte personer har lest manus, og alle skal derfor holdes skadefrie. Lest manus har derimot Halfdan W. Freihow, som skal ha takk for sin konstruktive tilbakemelding.


Oslo i november 1990
Thomas Hylland Eriksen