Engaging with the world
Eriksens nettsted

  • facebook
  • wordpress
  • yu
  • Academia
  • UKflag

frihetFrihet

Thomas Hylland Eriksen og Arne Johan Vetlesen, red. (Universitetsforlaget 2007)

 

Den tredje boken i CULCOMs serie ‘Det transnasjonale Norge’ utkom høsten 2007. Boken problematiserer blant annet den nyliberalistiske frihetsforståelsen (frihet forstått som individuell valgfrihet) og ytringsfriheten som absolutt verdi. Det ligger stadig en del informasjon om boken på CULCOMs nettsider. I tillegg ligger det lenker til to kapitler fra boken nedenfor.


 

Innhold

Forord pdf

Innledning pdf
Arne Johan Vetlesen og Thomas Hylland Eriksen

Frihet, rasjonalitet og materialisme
Dag O. Hessen

Når valgfrihet blir valgtvang
Arne Johan Vetlesen

Frihet på norsk: Den endimensjonale friheten
Gunnar C. Aakvaag

Om å miste friheten
Espen Schaanning

Hellige tekster i islamsk og kristen tradisjon:
Et verktøy for undertrykkelse eller frigjøring
for kvinner?
Anne Hege Grung

Frihet, rettigheter og ortodokse presters kjønn
Berit S. Thorbjørnsrud

Ytringsfrihet og globalisering. Karikaturstriden
og kosmopolitiske verdier pdf
Thomas Hylland Eriksen

Frykten for friheten
Torbjørn Røe Isaksen

Fridom til å sova under bruene
Ingrid Fiskaa

En samovar for te, en seng hvor jeg kan sove,
og fred til å lese det jeg vil
Dag Skogheim

Relativt frie ettertanker om frihet
Henrik Sinding-Larsen