Engaging with the world
Eriksens nettsted

  • facebook
  • wordpress
  • yu
  • Academia
  • UKflag

 

 

 

skulptEngaging with the world

Thomas Hylland Eriksens nettsted

Register fra A til Ø

 


 

• Denne listen er et utvalg – den er ikke en katalog over mine tekster. Hvis du ser etter en tekst som ikke står på listen her (eller her), kan du sende meg en mail, så skal jeg se hva jeg kan gjøre.


• Engelskspråklige publikasjoner er ført opp her.
• En del journalistikk og lignende ligger her.

 

Som konvensjonene tilsier, er titlene i kursiv bøker. Utdrag og enkeltkapitler er lagt ut her. De faktiske bøkene kan i de fleste tilfeller bestilles her. Bøker som ikke lenger er i trykken, skal i prinsippet gjøres tilgjengelige her. Mine bøker på norsk er også presentert samlet på denne siden.

 

indikerer en pdf-fil. Det kommer til å bli stadig flere pdf'er for nedlastning på dette nettstedet.


Siste oppdatering: Sommeren 2014
.

 

roundAkademisk ambivalens (2008)
roundAll makt til glokalsamfunnet! (2000)
roundAmbivalens og fundamentalisme (1999)
roundEn amerikansk visjon for en ny verden -- om Robert Kagan (2003)
roundAntropologi på en overopphetet klode (2014)

roundAntropologiens potensialer etter det primitives død (1999)
roundAtskillelsens politikk (2009)

roundBak fiendebildet (2001)
roundBeen there, seen this (1996)
roundI begynnelsen var musikken (2006)
roundBiologisk og kulturelt mangfold (2010)
roundBistand som kulturkontakt (1995)
roundBourdieu møter seg selv i døren (1997)
roundBrustne drømmer og nystekte chapatis (1997)
roundBør universitetsansatte forske? (1996)


roundEn Candide for vår tid (1997)
roundCharles Darwin (1997)

roundDarwinismen -- er debatten slutt? (1998)
roundDarwins blinde flekker og moderne biologi (1999)
roundDen diabolske reversering: Hva McLuhan ikke så (1996)
roundDet rene tekniske fremskritt finnes ikke. Intervju med Arne Næss (1988)
roundDet store bildet (2011)

 

roundEco: Kunsten å skrive en akademisk oppgave (2002)
roundEgoisme (1999)
roundEtnisitet, nasjonalisme og minoriteter: Begrepsavklaring og noen kritiske refleksjoner (1992)
roundEtterord til Marcel Mauss: Gaven (1995)

roundFargeblindhet som mål (1996)
roundFarvel til det 20. århundre (2006)
roundFisk og informasjonsteknologi (2006)
roundFiskestimer og menneskeflokker (2007)
roundFleretniske paradokser: En kritisk analyse av multikulturalismen (1993)
roundFlerkulturell forståelse (1997)
roundForord til Ernest Gellner: Nasjonalisme (1998)
roundFra misforståelse til irrelevans? (2011)
roundFrihet (m/Arne Johan Vetlesen, 2007)
roundInnledningen til Frihet (m/Arne Johan Vetlesen) blit
roundFrihet og determinisme (2008)
roundFrihetens pris (2006)

roundGlobalisering: Åtte nøkkelbegreper (2008)
roundGlobaliseringens gode sider (1998)
roundGrenser for kultur? (2007)


roundHijaben og ‘de norske verdiene’ (2004)
roundhva er SOSIALANTROPOLOGI? (2003)
roundHvor mange hvite elefanter? Kulturdimensjonen i bistandsarbeidet (How many white elephants? The cultural dimension of development aid) (1989)

roundHvorfor samfunn kollapser (2005)
roundHybrid kreativitet (1999)

roundDet indre og den andre (2004)

roundIdentitetspolitikk splitter (2009)


roundKampen om fortiden. Et essay om myter, identitet og politikk (The contested past. An essay on myth, identity and politics) Swedish version: Historia, Myt och Identitet (1996)
roundKan EU være demokratisk? (Can the EU be democratic?) (1994)
roundKarer med hår på brystet (2002)

roundKerja Lapangan dan Interpretasi (Small Places... in Malay, second chapter on fieldwork and interpretation)
roundKosmopolitikk (2006)
kv
roundKulturforskjeller i praksis (Cultural differences in practice) (1994)
roundKulturoversettelse: Felles praksis og kontekstualisering (1992)
roundKulturelle veikryss. Essays om kreolisering (Cultural crossroads. Essays on creolisation) (1994)
roundKulturterrorismen (Cultural Terrorism) (1993)

 

roundLain Padang, Lain Belalang (Small Places, Large Issues in Malay, 2001)
roundEt langt, kaldt land nesten uten mennesker (1998)
roundLévi-Strauss: Den ville tanke(2002)
roundLiming: Uvirksomhet som kunstform (1991)
roundEn liten dråpe kompleksitet: Antropologer i offentlig debatt (1996)


roundMangfold versus forskjellighet (2007)

 

round Normalitet (2006)
roundDet nye fiendebildet (The new enemy image) (1995)


roundOpplysning og romantikk: Nittitallets debatter om kulturbegrepet (1996)


roundPluralistisk universalisme: Et program for skolen i det 21. århundre (1999)


roundRetten til å slippe: Om det nye religionsfaget (1996)
roundRøtter og føtter (2004)

roundSamfunn (2010)
roundSmå steder, store spørsmål -- innføring i sosialantropologi (Small Places, Large Issues: Introduction to social anthropology) (1993/1998)
roundSmå steder, store spørsmål, 3. utgave (2010)
roundStoreulvsyndromet (2008)


roundTil verdens ende og tilbake: Antropologiens historie (2001)

roundTrygghet (2006)

roundUbehaget ved kulturen (1997)
roundUnge kreoler i en senmoderne verden (1997)
roundVerden som møteplass. Essays om tverrkulturell kommunikasjon. (The World as a Meeting-Place. Essays in Cross-Cultural Communication)


roundYtringsfrihet og globalisering (2007)pdf


roundØyeblikkets tyranni (2001)