Engaging with the world
Eriksens nettsted

  • facebook
  • wordpress
  • yu
  • Academia
  • UKflag
THE

Et langt, kaldt land …

... nesten uten mennesker. Det var tittelen på en bok jeg skrev i 1998, og som fremdeles er en ganske godt bevart hemmelighet. Den har sin egen side her, og selv om mange av tekstene som er samlet på dette nettstedet ikke har noe med Norge å gjøre, er det herfra de er skrevet. Altså i et langt, kaldt land nesten uten mennesker. ‘Et langt, kaldt land’ er en underavdeling av ‘Engaging with the world’, Thomas Hylland Eriksens engelskspråklige nettsted. I denne avdelingen ligger et utvalg norskspråklige tekster av forskjellige slag. Bruk menyene.

På stedet løp: Konkurransens paradokser

Stedet

For over ti år siden utga biologen Dag Hessen og jeg en felles bok, Egoisme (Aschehoug 1999). Nå har vi omsider gjort det igjen.

Denne har vært fantastisk morsom å skrive. Den handler om det underlige aspektet ved konkurranse som kalles ‘red queen’ i biologien og som vi kan kalle tredemølleparadokset her, nemlig at det er nødvendig å utvikle seg kontinuerlig for å bli stående på stedet hvil. Derav tittelen. Boken virvler opp eksempler fra produktutvikling og markedsføring, grantrær og sangfugler, binders og mobiltelefoner, og fører dem sammen i et argument som i siste instans handler vel så mye om samarbeid som om konkurranse.

 

 

Progrock: Gentle Knife

barth

Progbandet Gentle Knife er ute med sin første CD, et konseptalbum løst spunnet rundt Brian Talgos kunst. Smakebiter og mer info ligger på vår hjemmeside. Og ja: platen kan bestilles i fysisk format!

 

 

Kulturell kompleksitet i det nye Norge

Culcom

Culcom ble nedlagt sommeren 2010, men fremdeles finnes intervjuer, seminar-rapporter og nedlastbare publikasjoner fra Universitetet i Oslos strategiske forskningsprogram 2004–2010.

Et oppsummerende overblikk over Culcom, laget som programhefte i forbindelse med avslutningskonferansen, kan hentes her.

Fredrik Barth: En intellektuell biografi

barth

Et av de store navnene i det 20. århundrets antropologi bor tilfeldigvis en kort sykkeltur fra huset mitt i Oslo.

 

Det ble av og til sagt at det fantes tre typer antropologer: De som hadde gjort feltarbeid ett sted, de som hadde gjort feltarbeid to steder, og Fredrik Barth. Han er på mange måter en antropologenes antropolog. Barth (f. 1928) har en karriere som spenner over mer enn et halvt århundre, og som kan brukes til å fortelle mange slags historier: Om intellektuelle tendenser i annen halvdel av det 20. århundre, om sosialantropologien og studiet av ‘fjerne steder’ (og noen mer hjemlige), om den menneskelige tilstand og om en bemerkelsesverdig mann hvis tørst for erfaringsbasert kunnskap passet som hånd i hanske på hans evne til raskt å se hva som stod på spill for folk og å utvikle analytiske innsikter fra sine etnografiske erfaringer. Biografien om Barth ble publisert av Universitetsforlaget i 2013, og jeg arbeider sommeren 2014 med en engelsk versjon til Pluto Press i London.


Bøker

Samtlige bøker jeg har utgitt på norsk, alene eller sammen med andre, blir endelig presentert ordentlig på ett sted, nemlig her.

 

Forskning


• En overopphetet verden. Siden 2012 har jeg arbeidet med et forsøk på å forstå globaliseringen i det tidlige 21. århundret, nemlig ‘Overheating’-prosjektet, finansiert av ERC i perioden 2012–2017. Vi er et team av antropologer med sterke tverrfaglige interesser, som utfører feltarbeid på seks kontinenter og undersøker hvordan lokalsamfunn forholder seg til akselererte endringsprosesser. En oversiktsartikkel på norsk kan lastes ned her. Prosjektbeskrivelsen kan lastes ned her, og prosjektets hjemmeside er her.

Fire artikler skrevet for Information i København og Morgenbladet i Oslo kan leses her. Temaene i disse artiklene vil bli utviklet videre.

 

• Alna-prosjektet. Hva integrerer og hva ekskluderer i drabantbyen? Hvordan skapes og svekkes tilhørighet? Alna-prosjektet, som jeg ledet fra 2010 til 2013, har utforsket hva som bidrar til integrasjon og tilhørighet i den fleretniske drabantbyen Alna i Oslo. En del av denne forskningen er presentert i Den globale drabantbyen. Selve prosjektet er presentert her, med lenker, artikler og intervjuer gjort av Lorenz Khazaleh. Det vil bli en sluttkonferanse 24. november 2014. Send meg gjerne en mail for mer informasjon.

 

Oppdateringer


THE-bloggen ble startet høsten 2014, og oppdateringene har i praksis migrert dit. Foreløpig er det stadig en side med oppdateringer på dette nettstedet, som inneholder avisartikler, intervensjoner, refleksjoner og referater, mest på engelsk, men også litt på norsk. Siste: ‘Abu Nidal og hans barn’, om dagligliv på Vestbredden, samt ‘Hardcore frihet’, om den aktuelle utstillingen (2014) på Kulturhistorisk museum i Oslo.

 

Vebben. I forbindelse med opprydding og oppussing av dette nettstedet sommeren 2014, har jeg kommet over noen tekster jeg hadde glemt. Det er jo sånt som gjerne skjer når man rydder …

 

• Det som står på spill. Det var blitt begynnelsen av august 2011. Kanskje du burde skrive en bok, var det en som sa. Nei, sa jeg, det er så mange flinke folk som kommer til å skrive bøker. Men så skrev jeg noe likevel. En annen type bok. Den handler ikke om 22. juli, men så handler den egentlig om 22. juli likevel: den dreier seg om alt Breivik prøvde å ødelegge, og som det er nødvendig å holde liv i: uenighet, åpenhet, toleranse, troen på rettferdighet og håpet om at det nytter.

 

Veien til Barranquilla. Denne romanen er en dobbel pastisj, tett sammenvevet med både Don Quijote og Hundre års ensomhet. Samtidig handler den om noe annet og konkret, nemlig en middelaldrende mann og en ung gutt og hva de opplever, sier og tenker i noen uker mellom halloween og midten (eller kanskje slutten) av november 2009, på vei fra Bogotá til Simóns myteomspunnede fødeby ved den karibiske kysten.

Visuelt